P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Välja kulör

Att färgsätta sin bostad är en viktig del i steget att skapa ett trivsamt hem, men att välja rätt kulör är inte alltid så enkelt. Det är viktigt att vara uppmärksam på att en liten variation i ton eller ljus kan förändra kulörangivelsen väsentligt. Kontrollera därför alltid kulörprover vid den ljuskälla som skall användas. Två kulörer som ser lika ut i lampljus, kan vara ganska olika i dagsljus. En annan orsak till att samma kulör kan uppfattas olika är att kulören upplevs intensivare och färgstarkare i takt med att ytans storlek ökar. Upplevelsen av kulören påverkas naturligtvis också av vilka andra kulörer den kombineras med.

I och med möjligheten att beställa hem NordenPaint.se äkta kulörprov har det aldrig varit enklare att bestämma sig för vilken kulör man vill ha. Du behöver inte kladda med provstrykningar utan får hem äkta, handstrukna kulörprover i ett A4 kuvert. Flytta runt provet till olika delar av rummet för att se hur ljusinsläpp påverkar kulören.

Kulörprovet erhålles i exakt rätt produkt för den yta som du tänker måla. NordenPaint är unika med att kunna erbjuda denna möjlighet. Det innebär att du får ett prov som är maximalt nära den kulör, glans och struktur som du kan förväntas få när du målar. Våra konkurrenter erbjuder inte denna möjlighet, vilket medför att du riskerar att få hem kulörprovet i en annan glans och struktur än du egentligen är intresserad utav. Kom ihåg att typen av färg och glansen i högsta grad påverkar hur ljuset reflekteras och därmed hur kulören upplevs.

I det följande ska vi ge ett antal tips som hjälper Dig till ett lyckat resultat. Lycka till!

 • Inomhuskulörer

  Innan Ni beställer ett kulörprov bör Ni tänka efter vad rummet skall användas till, under vilka tider på dygnet och hur länge Ni tänker vistas där.

  Läs mer
 • Utomhuskulörer

  De flesta hus kräver en kulörpalett på minst tre kulörer. En för fasaden och två eller upp till fem beroende på husets storlek och vilka detaljer, såsom sockel, dörrar, veranda, snickerier etc man önskar framhäva.

  Läs mer
 • När du målar

  Störande nyansskillnader undvikes om man målar hela sammanhängande ytor med färg ur samma burk, speciellt gäller detta brutna kulörer.

  Läs mer