Förberedelser

Förberedelser

Med hjälp av tejp och täckpapp maskerar du så att du inte får färg på de ytor som du inte avser att måla. Se till att trycka till tejpen noga för färgen kan lätt rinna in under tejpen.

Tapeter och tidigare målade ytor tvättas med målartvätt med svamp nerifrån upp och sköljs med vatten uppifrån ner. Skölj väggen några gånger. Byt sköljvatten emellan varven. När du har sköljt väggen och vattnet inte längre känns halt är ytan fri från sodalösning. Om tapeten lossnar är den inte målningsbar utan måste avlägsnas. Håll en lampa intill väggen. I släpljuset syns eventuella ojämnheter som ska spacklas. Spackla ojämnheter med lämpligt väggspackel. Vid skarvar vid nya skivmaterial och liknande måste skarven först förstärkas med fiberremsor. Slipa spacklet när det torkat. Lämplig kornstorlek 100-180. Torka av ytorna från slipdamm. Om väggarna har nikotin-, sot- eller fuktskador måste dessa först isoleras. Detta sker enklast och säkrast med en alkydfärg eller spärrfärg som appliceras över fläcken och får torka väl. Ett enkelt sätt att skapa en stark väggbeklädnad är att limma glasfiberväv med Vävlim och därefter måla.