Underhåll

Tips för hur du får din fasad att leva i många år

Länge leve fasaden

För att få din fasad att leva i många år framöver är det viktigt att sköta om den. En fasadtvätt bör ske både innan ommålning och med jämna mellanrum mellan målningstillfällena.

Nedsmutsade fasader tvättas med Alg&Mögeltvätt med noggrann eftersköljning.

Ifall fasaden dessutom varit angripen av svamp och mögel (svarta prickar) så ska fasaden desinficeras genom att lägga på Alg&Mögelbort och låta det torka 1 dygn före övermålning. Alkydoljefärger har en naturlig nermattning och blekning, vilken går snabbast på syd- och ostsidan av huset där UV-belastningen är som högst. Här kan det vara aktuellt att ha ett tätare underhållsintervall än för övriga sidor av huset.