Utomhuskulörer

Tips inför val av kulör utomhus

Färgsättning utomhus

De flesta hus kräver en kulörpalett på minst tre kulörer. En för fasaden och två eller upp till fem beroende på husets storlek och vilka detaljer, såsom sockel, dörrar, veranda, snickerier etc man önskar framhäva. När Ni gör ert kulörval ta hänsyn till husets arkitektur, omliggande hus och omgivande natur.

Några grundregler och tips:

  • Ljushet/mörkhet är mest avgörande vid utvändigt kulörval
  • Ljusa kulörer förstorar och skapar vanligtvis stark kontrast mot naturens omgivningar
  • För att inte riskera att måla huset i en alltför klar och gräll färg bör en kulör med en aning svärta väljas.
  • Mörka kulörer krymper
  • Vissa kulörer är på förhand givna. Vilken kulör har detaljer som inte kommer att målas, såsom t.ex. tak, gångväg, tegelväggar, mur, etc? Den nya kulören behöver inte vara samma men bör harmonisera.
  • Mörkare grundmur gör att huset bättre smälter samman med marken. Samma kulör för grundmur och fasad är inte att rekommendera
  • Horisontella skiljelinjer på ett hus kan få det att se lägre ut än det är
  • Vertikala skiljelinjer på ett hus kan få det att det verkar högre än det är