Val av färg

Råd inför målning av träfasader

Vilken färgtyp ska jag välja?

Trä utomhus ytbehandlas i skyddande och dekorativt syfte. I och med att teknikutvecklingen går framåt finns det ett flertal målningssystem att välja emellan. Innan man väljer produkt är det viktigt att känna till de viktigaste egenskaperna mellan olika färgsystem.
De huvudsakliga indelningskriterierna är täckningsförmåga och vilket bindemedel som används i färgen. Med täckförmåga avses färgens tjocklek och därmed förmåga att dölja det underliggande träunderlaget, medan bindemedel är den beståndsdel utav färgen som bildar färgskiktet då lösningsmedlet har avdunstat. Ett kvalitativt bindemedel är avgörande för hur färgen förhindrar inträngning av vatten och därmed stoppar uppkomsten av röta. Ett bra bindemedel för trä utomhus har liten molekylstorlek och därmed en bättre inträngande förmåga. Ju mer träet fylls med olja desto mindre plats finns det för vatten. Vilken typ av färg som passar just ert hus beror först och främst på vad de tidigare har varit målat med.

Olika typer av färg för målning utomhus på trä:

Lasyrfärg

Lasyrfärg är en färg med låg pigmenthalt, vilket tillåter träets ådring att förbli synlig efter målning. En laserad yta är enklare att underhålla jämfört med täckande färg. Tidigare lasyrprodukter i Nordenpaints sortiment: (obs finns ej kvar) Loke Träolja, Mjölner Trälasyr.

Täckfärg

Som framgår av namnet är denna färg avsedd att täcka underliggande virke. Vanligtvis har täckande färger längre ommålningsintervall än lasyrer. I Nordenpaint sortiment: Thor oljeakrylat.

Färgtyper uppdelade i Bindemedel:

Alkydolja

Alkydolja är en syntetisk alkyd som är sammankokt med en fettsyra ifrån tex linolja. Kombinationen ger en produkt som torkar snabbare, har bättre glanshållning och hållbarhet än traditionell linoljefärg.

Akrylat

Innehåller tillsatser som i vardagligt tal går under namnet ¨plast¨. Färgskiktets hållbarhet är mycket god. Akrylatfärg har ingen penetrerande förmåga varför den endast kan användas i kombination med en oljebaserad grundfärg. En del akrylatfärger kan innehålla viss mängd alkydolja.

Oljeakrylat

Alkydoljefärg är vanligen lösningsmedelsburen men alkydolja förekommer även vattenburen, då ofta i blandning med akrylatfärg. Bindemedlet är en blandning av elastisk UV-beständig akrylat och oljealkyd som penetrerar och ger slitstyrka, vattenfasthet och fäste. Thor oljeakrylat.

Silikonalkyd

Omkring 1940 initierade US Navy utveckling av hållbarare alkyd-färger. Solen reflekteras i vattnet varför båtarna utsätts för mycket kraftig UV-bestrålning. Man kunde rent praktiskt inte använda 2 komponentsfärger (Polyurethan) då man målar när man har tid. Sedan öppnas färgburken igen vid nästa målnings-tillfälle. Silikonalkydfärgen var född, en vanlig alkydfärg men med oöverträffad UV-beständighet.

Kinesisk Träolja

Kinesisk Träolja skiljer sig från ”konventionella” oljor genom att dess mindre molekylstorlek ger den överlägsen djupinträngning. Kinesisk träolja har sedan urminnes tider använts till att skydda trä från fuktinträngning. Motverkar sprickbildning, blånad och mögel. Tidigare lasyrprodukter i Nordenpaints sortiment: (obs finns ej kvar) Loke Träolja

Äldre färgtyper:

Slamfärg

Slamfärg ger inte en vattenavvisande yta utan bildar ett skikt som tillåter träet att andas. I och med att träet snabbt torkar upp förhindras det ifrån att ruttna. Slamfärger på fasader kan färga av sig. De är vattenburna och anses därför miljö- och underhållsvänliga. Rödfärg.

Linolja

Är uppbyggd av kokt linolja och pigment. Den tränger in bra i träet och ger ett bra fäste för kommande behandlingar. Det från början blanka färgskiktet mattas så småningom ned av klimatet. Alltför tjocka färgskikt kan krackelera och flagna. Linoljefärg används till allt trä utomhus, även hyvlade ytor, till exempel fönster.