Inför målning

Vad ska du tänka på innan du sätter igång?

Innan du börjar

Färgvalet är inte enbart estetiskt utan även funktionellt. Vid val av slutstrykningsfärg skall du tänka på hur utsatt den målade ytan kommer att vara för smuts och yttre åverkan. Blankare färg, dvs färg med högre glansgrad är allmänt motståndskraftigare mot smuts och lättare att hålla rent. En färgs glansgrad anges i en skala ifrån 1 till 100, där 1 är helmatt och 100 helblank. Takfärger har vanligtvis glansgrad 2-4 (Frej Tak & Grundfärg, Colorex Sealer), väggfärg för normal hemmiljö glansgrad 7 (Freja Väggfärg), medan korridorer, våtrum och kök målas med glansgrad 20 och uppåt (Thor Olje/Akrylatfärg).

Gör en bedömmning av rummet du ska måla innan du köper färg och verktyg. Det är inte bara ytans storlek du ska veta när du köper färg, utan det är också bra att ha noterat om det finns svåråtkomliga ställen, t.ex. bakom rör eller element i rummet. Då kan det vara bra att skaffa en elementpensel. Skall du måla större ytor så är ett förlängningsskaft bra att ha till din roller eller pensel. Skaftet gör att du kan måla med längre drag och på så vis går arbetet snabbare. Om du ska rolla så skaffa en bred, eftersom varje drag du gör täcker en större yta. Tänk på att skarpa klara kulörer täcker sämre och kan behöva mer färg för att erhålla full täckning.

Om du har tänkt dig att måla över gamla papperstapeter kan du för säkerhets skull prova om de går att måla. Spraya på vatten i något undanskymt hörn och vänta en halvtimme. Om tapeten lossnar duger den ej som målningsunderlag utan skall avlägsnas. Bildas det runda bubblor så försvinner de efter tork, men avlånga blir kvar. De avlånga bubblorna kan avhjälpas genom att göra ett snitt i bubblan, fyll med tapetklister och spackla vid behov. Spackla så lite som möjligt eftersom de spacklade ytorna ger en annan struktur jämfört med tapeten. Laga små hål osv. med latexfog isället för med spackel, det syns mindre.

Tänk på att om du ävent tänker måla taket, så skall du alltid göra detta innan du målar väggarna. Då slipper du onödiga färgstänk och slipper skydda dem.

Bryt strömmen om du har skruvet loss strömbrytare och kontakter!