Träfasad

Råd inför målning av träfasader

Måla träfasad

Att måla om fasaden ger huset nytt liv. Ta god tid på dig att välja kulörer till fasad, fönster och dörrar. Titta på omgivande hus och natur för att välja kulörer som passar in.

Bästa tiden att måla är mellan juni och augusti. Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målningen påbörjas, men undvik att måla på varma eller solbelysta ytor då färgen fäster sämre på underlaget. Avsluta målningen i god tid så att färgen hinner torka innan natten kommer med dagg eller frost.

Nytt trä skall målas snarast möjligt efter uppsättning. Allra bäst är att måla fasadpanelen innan den sätts upp på huset.

Läs igenom målningsråden och förbered dig noga. Våra målningsråd ska alltid se som en vägledning till ett lyckat målningsresultat. Du kan alltid kontakta vår kundservice om du vill ha tips och råd inför målningen.

Viktiga saker att tänka på!

 • Nytt virke som målas ska vara av god kvalitet.
 • Underarbetet är a och o för att färgen ska hålla i många år. Tidigare målade ytor ska göras rent och skrapas ordentligt före målning.
 • Ha gott om tid till att måla. Stryk, om möjligt, alltid hela brädor i taget och avsluta aldrig målningen mitt på en vägg. På så sätt undviker du fula skarvar och reflexer på fasaden.
 • Blanda färgburkarna med varandra om de har olika batchnummer för att undvika kulörskillnader. Byt aldrig till en ny färgburk mitt på en yta.
 • Dygnstemperaturen bör inte understiga 8 ºC.
 • Fuktkvoten i träet bör inte vara högre än 16 %. Kontrollera detta enkelt med en fuktmätare.

Förarbete

Ett första steg innan målning är att läsa Sveriges Tekniska Forskningsinstituts rapport om ”Beväxning på målade träfasader utomhus” Titta också i Sveriges Färgfabrikanters förenings broschyr ”Måla rätt utomhus

Börja med att ta reda på med vilken färgtyp ditt hus är målat med tidigare, tumregeln är att alltid välja samma igen, eller se till att den nya färgen är lämplig för underlaget. Om du inte känner till färgtypen, finns här ett enkelt tips. Putsa lite lätt någonstans på fasaden med ett sandpapper. Om färgen ”dammar” är fasaden sannolikt målad med oljefärg. Om färgen istället fastnar och kletar i sandpappret är huset förmodligen målat med akrylatfärg (plastfärg).

Kontrollera skicket på fasaden genom leta efter sprickor och röta. Små sprickor kan lagas med flexibelt spackel eller fönsterkitt. Gå ett varv runt huset och tryck med en kniv eller skruvmejsel i fasadbrädorna för se så de inte är mjuka. Måla aldrig på rötskadat virke. Byt istället ut dåliga brädor mot nya.

Tvätta den smutsiga fasaden med Fasadtvätt och en borste eller en svamp. Om ytan är angripen av alger och mögel måste den även tvättas med alg- och mögeltvätt. Skölj sedan av fasaden med trädgårdsslangen. Undvik att använda högtryckstvätt, då vattnet tränger in för djupt och skadar träet och bakomliggande regelverk och isolering. Låt sedan fasaden torka ordentligt.

Skrapa loss löst sittande färg och flagor och var extra noga vid skarvar och ändträ.

 

Grundmålning

Grundmåla trärena ytor med Odin Trägrundfärg. Det är inte nödvändigt att grundmåla hela fasaden då den nya färgen fäster bra på den gamla så länge den sitter ordentligt fast i träet. Låt torka ordentligt. Tryck sedan tummen hårt mot den nya färgytan för att se om den har torkat. Om färgskikten ’glider iväg’ eller kletar av sig är färgen inte torr. Det kan ta flera dagar för färgen att torka vid kall och fuktig väderlek. 

 

Målning

Måla två gånger i tunna skikt med Thor Oljeakrylatfärg. Låt torka ordentligt mellan skikten. Använd återigen tummen för att kontrollera att färgen har torkat.

 

Underhåll

Smutsiga fasader tvättas med Fasadtvätt och sköljs sedan av med vatten.

 

Detta behöver du:

 • Grundfärg: Odin Trägrundfärg
 • Topfärg: Thor Oljeakrylatfärg
 • Stege eller ställning/ lift
 • Skyddsplast
 • Maskeringstejp och fönstermaskeringtejp
 • Fasadtvätt / Alg- och mögeltvätt
 • Skyddsglasögon
 • Färgskrapor, en stor och en liten
 • Sandpapper/slipklots
 • Borste, gärna med förlängningsskaft
 • Tvättsvamp och hink
 • Penslar av bra kvalitet
 • Kniv eller skruvmejsel
 • Kitt eller spackel för lagningar

OBS! Färgrester och lösningsmedel får absolut inte hällas ut i avloppssystemet, utan lämnas till närmaste miljöstation.

Val av färg

Trä utomhus ytbehandlas i skyddande och dekorativt syfte. I och med att teknikutvecklingen går framåt finns det ett flertal målningssystem att välja emellan.

Förarbete

Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målning påbörjas. Bästa målningsperiod är perioden juni-augusti, men det går självklart att måla även andra perioder på året.

Målning

Var noga med att behandla ändträ och skarvar. Grunda med Odin trägrundfärg på trärena ytor och färdigmåla med Thor Olje/akrylatfärg

Underhåll

Nedsmutsade fasader tvättas med Alg&Mögeltvätt med noggrann eftersköljning. Ifall fasaden dessutom varit angripen av mögel så ska fasaden desinficeras genom att lägga på Alg&Mögelbort.