Välja kulör

Tips inför val av kulör både inne och ute

Välja kulör

Att färgsätta sin bostad är en viktig del i steget att skapa ett trivsamt hem, men att välja rätt kulör är inte alltid så enkelt. Det är viktigt att vara uppmärksam på att en liten variation i ton eller ljus kan förändra kulörangivelsen väsentligt. Kontrollera därför alltid kulörer vid den ljuskälla som skall användas. Två kulörer som ser lika ut i lampljus, kan vara ganska olika i dagsljus. En annan orsak till att samma kulör kan uppfattas olika är att kulören upplevs intensivare och färgstarkare i takt med att ytans storlek ökar. Upplevelsen av kulören påverkas naturligtvis också av vilka andra kulörer den kombineras med. Kom ihåg att typen av färg och glansen i högsta grad påverkar hur ljuset reflekteras och därmed hur kulören upplevs.

 

Störande nyansskillnader undvikes om man målar hela sammanhängande ytor med färg ur samma burk, speciellt gäller detta brutna kulörer.

Man ska även tänka på att måla hela ytor med färg ur samma burk. Försök även att göra burkbyte i hörn och liknande för att undvika problem med kulörskillnader.

 

I det följande ska vi ge ett antal tips som hjälper dig till ett lyckat resultat. Lycka till!

Inomhuskulörer

Innan du beställer ett kulörprov bör du tänka efter vad rummet skall användas till, under vilka tider på dygnet och hur länge du tänker vistas där.

Utomhuskulörer

De flesta hus kräver en kulörpalett på minst tre kulörer. En för fasaden och två eller upp till fem beroende på husets storlek och vilka detaljer man önskar framhäva.