Underhåll

Rengöring och underhåll för väggar

Underhåll väggar inomhus

Ytor med glans 7 eller högre rengörs med en trasa med ett milt alkaliskt tvättmedel blandat enligt tillverkarens rekommendationer. Eftertorka med trasa fuktad i vatten. För lägre glanser måste man vara försiktig med att gnida i ytan då själva gnidningen kan förorsaka ful glansförändring i ytan. Det kan i detta fall vara enklara att reparera med övermålning av ny färg. Annars gäller att använda svag blandning av milt rengöringsmedel som eftertorkas med trasa fuktad med vatten. Svarta märken efter metall avlägsnas med radergummi. Använd aldrig sprit vid rengöring av latexfärger.