Förarbete

Vad ska du tänka på innan du sätter igång?

Förarbete inför målning

Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målning påbörjas. Bästa målningsperiod är perioden juni-augusti, men oberoende av tid så ska man avsluta målningen i tid så att färgen har en chans att torka innan natten kommer med dagg eller frost. Måla inte heller på solvarma ytor.
Innan målning påbörjas bör man inspektera byggnaden och byta ut rötskadade brädor. I de fall skadorna har uppstått pga felkonstruktion måste detta åtgärdas för att undvika nya rötskador.

Nytt trä skall målas snarast möjligt efter montering. Om virket målas inomhus före uppsättning, undvik att måla extremt torrt (fukthalt 6-8 %) virke. Detta kan t ex uppstå efter inomhus lagring i ett varmt pannrum och liknande. Om så skett kommer virket att svälla maximalt när det sedan uppnår normal utomhusfukthalt (12-18 %). Hårda färgers (olika oljefärgstyper) elasticitet kan då vara otillräcklig, med färgsprickning som följd.

För att kunna välja rätt sorts färg är det viktigt att veta vilken färgtyp huset tidigare var målat med. Regeln är att använda samma som tidigare. Det är direkt olämpligt att övermåla en tidigare akrylaltfärgsmålad yta med en hård alkydfärg eftersom de är olika elastiska, och därför kan komma att glida mot varandra vid temperaturväxlingar. Risken för sprickbildning och färgsläppning ökar då. Även tidigare slamfärgsmålade ytor (t ex Falu Rödfärg) är oftast, utan att effektivt avlägsna all gammal slamfärg, olämpliga att måla om med någon annan färgtyp än slamfärg.

För att ta reda på med vilken färg ditt hus är målat med tidigare finns några knep:

På en ljus yta kan man lägga en droppe lut. Om ytan efter någon minut färgas gulbrun är det en alkydfärgsyta. En annan metod är att gnugga en i T-sprit fuktad trasa på ytan. Blir färgen mjuk (löser sig) och färgar av sig lätt är det en akrylatfärg.