P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Underhåll

Nedsmutsade fasader tvättas med Alg&Mögeltvätt med noggrann eftersköljning. Ifall fasaden dessutom varit angripen av svamp och mögel (svarta prickar) så ska fasaden desinficeras genom att lägga på Alg&Mögelbort och låta det torka 1 dygn före övermålning. Alkydoljefärger har en naturlig nermattning och blekning, vilken går snabbast på syd- och ostsidan av huset där UV-belastningen är som högst. Här kan det vara aktuellt att ha ett tätare underhållsintervall än för övriga sidor av huset.