P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Teori

Förarbetet är mycket viktigt och valet av färg är av stor betydelse för slutresultatet i samband med den här typen av målning. Som regel strävar man efter en extra slät ytfinish vid målning av snickerier varför du bör räkna med en del arbete med slippapper och slipkloss. För att uppnå bästa möjliga vidhäftning och ytfinish använder man en slipbar grundfärg t.ex. Idun Grundfärg (endast inomhus) innan ytfärgen läggs på. Du kan välja mellan två typer av lackfärg för snickerierna inomhus, vattenbaserad Idun Lackfärg eller lösningsmedelsbaserad Njord Lackfärg. Den vattenbaserade färgen har den stora fördelen att vara så gott som luktfri samt att den inte gulnar med tiden, medan den lösningsbaserade i gengäld ger dig lite mera tid för fördrivning av färgen. Njord Lackfärg innehåller alifatnafta vilket är en mer miljövänlig nafta som är betydligt mer luktsvag än vanlig lacknafta. Snickerier utomhus grundas med Odin Trägrundfärg och som ytfinish kan du välja mellan Njord Lackfärg, Frigg Oljetäcklasyr (blank/lösningsmedelsbaserad) eller Thor Olje/akrylat färg (halvmatt/vattenbaserad).

Förutom färgens kulör har du också ett glanstal att ta ställning till. Till ytor som ska ska göras rena ofta rekommenderas en högblank lackfärg t.ex. Njord Lackfärg, men ytglansen är mest en smaksak.

Målar du med vattenbaserad lackfärg bör du välja penslar med syntetborst.