P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Förarbete

Inom allt måleriarbete så är det grundarbetet som är det viktigaste! Den färg du lägger på sist döljer ingenting, snarare förhöjs de skavanker som kanske har uppstått under grundarbetet.

Trärena ytor slipas och spacklas om nödvändigt, samt slipas igen efter spackling. Använd ej spackelmassa som är avsätt för väggar utan använd ett snickerispackel. Tidigare målade ytor tvättas först med Alg&Mögeltvätt och rensköljes. Löst sittande färg ska avlägsnas, spackla om nödvändigt, mattslipa med fint slippapper (kornstorlek 120-180). Dammtorka ytan noga. Maskera av, om nödvändigt, med maskeringstape.