P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Underhåll

Vid nersmutsning eller beväxning tvättas ytan med Alg & Mögeltvätt alternativt kompletterat med desinficering Alg&Mögelbort, samt eftersköljs noga med vatten.