P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Teori

Mineraliska underlag suger lätt upp fukt och leder den vidare in i underlaget. Mineraler kan liknas vid ett material vilket är genomkorsat av kapilärer, rörformiga kanaler. I kapilärer sugs vatten upp. Om inte detta vatten tillåts att diffundera kommer salterna som har lösts av vattnet att anrikas i underlaget. Salterna kommer att i sin tur binda upp vatten. I vårt nordiska klimat medför detta att färgen och putsen kommer att frysa bort till vintern, s.k. frostsprängning. För att motverka dessa krafter har NordenPaint utvecklat ett målningssystem med en primer som har till uppgift att penetrera och reagera med alkaliteten i kapilären, alltså inte täppa till utan endast förminska diametern. Kapilärkraften blir högre ju mindre diameter kapilärröret har. Vatten kommer då att transporteras mot den primade ytan.

Eftersom vattenhalten blir lägre i materialet där vattnet har sugits ifrån mot ytan, kommer vatten längre inifrån väggen att söka sig dit. Kapilärkraften blir därför större närmare ytan. Funktionen kan liknas vid en fuktpump som pumpar vatten ut ur väggen. Den verkar alltså uttorkande på väggen. Systemet avslutas med en styrenbaserad täckfärg som är extremt diffusionsöppen färg. Färgen kan användas på all typ av gammal putsfärg som silikat, akrylat och på slamfärgsmålade ytor