P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Tvätta och skölj, vid svampangrepp behandla dessutom med Alg&Mögeltvätt och låt torka väl. Lös gammal färg avlägsnas, stålborstas eller skrapas. Laga eventuella hål och sprickor. Hittar du frostsprängningar och upprinnelsen till dessa måste detta åtgärdas. Putsen skall lagas med samma putsbruk som har använts tidigare.