P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Teori

Trots att trä är ett organiskt material har det relativt hög beständighet mot biologisk nedbrytning om det används på rätt sätt, det vill säga inte utsätts för långvarig hög fuktbelastning och UV-strålning. Trävirke med hög fukthalt tenderar att ruttna av microorganismer. De har fyra förutsättningar för att vara livskraftiga: värme, syre, fukt och näring.

De faktorer som man kan påverkas är de två sista. Dels impregnera, dvs förgifta, d.v.s. tillföra fungicider med en tunnflytande vätska, eller olja, dvs bestryka virket med en vattenfast olja som förhindrar vatten att tränga in i virket.

Nackdelen med impregnering är att man tillåter fukthalten att variera, ibland är det solsken, ibland regnar det. Fungiciderna kommer så småningom att urlakas. En annan effekt är att virket sväller och krymper upprepade gånger, vilket medför att hartserna inte förmår att hålla ihop fibrerna, varför träet spricker. I sprickorna samlas fukt och därmed ökar risken för förruttnelse.

I Norden har vi lång tradition att förhindra vatteninträngning med olja vilket har visat sig fungera utmärkt i vår miljö. Avsikten med träolja är att tillföra en fet olja i virket och att på så sätt få vattenavvisning, med mindre sprickbildning som följd.

Dagens UV-belastning är så hög att naturliga oljor bryts ned på något år. Loke oljelasyr innehåller aromatfri olja baserad på silikonalkyd och kinesisk träolja vilket gör den extremt UV-beständig och vattenfast. Kinesisk träolja har, förutom att vara överlägset vattenfast, mycket små molekyler varför den penetrerar djupt. Alla NordenPaint produkter som är avsedda för att skydda trä utomhus innehåller fungicider och algicider vilket gör att vissa är märkta med Andreaskors.

Tänk på att behandla trä så fort som möjligt så att solens och regnets negativa inverkan minimeras.