P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Poröst trä borttages. Det är ingen idé att behandla trä som ändå kommer att falla av. Använd stålborste och/eller färgskrapa. Tvätta med Fasad- & Mögeltvätt kompletterat med desinficering med Permadent, skölj med vatten och låt torka väl.

Om ytan är behandlad med täckfärg skall lösa färgflagor skrapas bort. Behandla endast renskrapade ytor.