P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Underhåll

Om skador uppstått på en behandlad yta, stålborsta och mattslipa blanka ytor, fläckgrunda med förtunnad Njord Rostskyddsprimer, fläcka en gång oförtunnat, fläcka en gång med Njord Lackfärg och stryk slutligen hela ytan med täckfärgen.