Alltid fraktfritt på ordrar över 1.000 kr

20% rabatt till 10 december!
Ange Advent20 i kassan.
0 varo(r) 0,00 kr

Teori

Metaller utvinns ur naturligt förekommande mineral som är mer stabila än metallerna själva. Korrosion eller ¨rost¨ i vardagstal, uppstår när t. ex järn oxiderar, dvs när luftens syre kommer i kontakt med bart järn. Denna process leder till att metallerna återgår till föreningar som är mycket lika ursprungsmineralet. Under påverkan av syre återgår t.ex. järn till järnoxid och järnhydroxid. Dessa oxidföreningar är porösa och har dålig hållfasthet. Salter och vatten påskyndar processen.

Järn rostar snabbt när det ligger ute i det fria. Järnets rostning hänger samman med luftens relativa fuktighet. Är den lägre än 60% sker ingen rostning. Normal luftfuktighet i Sverige varierar mellan 60% och 85%, en utmärkt miljö för järn att rosta i. På rengjord metall ute i de fria startar korrosionsprocessen inom några minuter varför det är avgörande för rostskyddseffekten att första behandlingen sker snabbt på den rengjorda ytan.

För att förhindra korrosion behöver metallen skyddas. Detta kan ske på olika sätt men principen är likartad. Det första är att skapa ett isolerande skydd, ett tätt skikt som förhindrar metallen ifrån att komma i kontakt med syre, dvs luft och vatten. Det andra är ett passiverande skydd. Med det menas att man applicerar ett passiviserande pigment på metallen som skall skyddas och får en mindre korrosionsbenägen yta.

Ett av de enklaste och bästa alternativen för konsumentbruk är rostkydds-målning. Genom att täcka metallen med Njord Rostskyddsprimer fås ett aktivt skydd och kompletterar man behandlingen med Njord Lackfärg erhåller man även ett isolerande skydd. Grundfärgen skall alltid övermålas. NordenPaints rostskyddssystem innehåller zinkfosfat som är oädlare än järn och offrar sig före järnet. Om det uppstår en skada i det täta skiktet kommer grundfärgens anod (zinkfosfat) att blöda ut och offra sig i stället för järnet. För stora plåtytor som t.ex för tunnplåts fasad, tak, hängrännor, fönsterbleck etc., kan med fördel Thor Oljeakrylat användas som sista isolerande skyddsskikt.

Att måla en metall- eller plåtyta är inte svårare än andra ytor. Med rätt produkter kan man ge plåt och metall ett långvarigt skydd. Det krävs dock ett extra noggrannt förarbete.