P.g.a. rådande omständigheter har vi svårt att upprätthålla ledtiderna för tillfället.
Vi gör vårt bästa men det kan vara något längre leveranstider och svarstider på telefon och mail under en period.

0 varo(r) 0,00 kr

Köpvillkor

NordenPaint är ett varumärke under Directgruppen. Läs mer om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av personuppgifter i vår Dataskyddspolicy som du hittar här.

Varumärket NordenPaint är en del av Directgruppen AB (556996-4082) som bedriver verksamheten för NordenPaint.se. För att beställa från NordenPaint.se måste kunden vara över 18 år. För beställare under 18 år krävs målsmans tillstånd. Vid eventuell tvist följer NordenPaint Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Orderbekräftelse

Så fort en order har registrerats i NordenPaints system skickas en orderbekräftelse till kunden via e-post. Kontrollera orderbekräftelsen noggrant och meddela NordenPaints kundtjänst omedelbart om felaktigheter har uppstått. Senaste tidpunkten för korrigering av order är innan packningen är påbörjad.

Leveranstid

I regel finns alla varor i lager. Leveranstid hos NordenPaint är normalt 2-5 dagar. Vid speciella tillfällen med hög belastning, som under högsäsong, kan leveranstiden vara något längre. Reservation görs även för slutförsäljning och akut råvarubrist. Kunden meddelas omgående via e-post eller telefon om så skulle vara fallet.  Då kan kunden välja att avbeställa hela sin order eller den vara som är slutsåld. NordenPaint tillåter i normalfallet ej delleverans av en beställning. Förseningar hos speditören ligger utanför NordenPaints kontroll.

Priser

Alla varor på NordenPaints webbsida anges med priset i SEK inklusive 25 % moms. I kassan ges det totala priset inklusive frakt. Priset kan ändras med kort varsel på grund av prisvariationer på råvarumarknaden. Priser på redan gjorda beställningar ligger självklart fast.

Ångerrätt

Observera att ångerrätt inte gäller brutna kulörer. Ångerrätten (ångerfristen) gäller under 14 dagar från det att försändelsen aviserats eller då transportören gjort första försök till leverans. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Detta gäller, av NordenPaint, specialtillverkade produkter såsom:

  • Produkter i brutna kulörer, då dessa är kundspecifika.
  • Kulörprov tillverkade  och brutna i kundspecifika kulörer.
  • Produkter där förseglingen / förpackningen är bruten. Var därför aktsam vid hanteringen av varorna.

NordenPaint löser ej ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott av kund och detta betraktas heller inte som utnyttjande av ångerrätten. Detta debiteras enligt rubrik Ej utlösta paket / Ej hemma vid hemleverans, se nedan.

Returer/reklamation

Kunden står själv för returfrakter. Om en vara är felaktigt levererad står NordenPaint för alla kostnader i samband med returer. Kunden ska alltid kontakta Kundservice innan varor returneras.

Returer skall återsändas väl förpackade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.
Vid betalning med kredit- eller betalkort återförs pengar direkt till kundens konto. Om kunden har betalat via faktura kommer NordenPaint att begära kontnummer för överföring till bankkonto.

NordenPaint löser ej ut hämtpaket eller paket skickade mot postförskott av kund. Ej uthämtad försändelse av kund betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Anses inte en återsänd retur giltig sparas den hos NordenPaint i 30 dagar efter avslagen retur. Under dessa 30 dagar har kunden möjlighet att hämta produkterna.

Kulörer kan skilja något mellan olika tillverkare, trots att kulörerna har samma kulörkod. NordenPaint garanterar endast full kulöröverensstämmelse mot NordenPaints egna äkta kulörprov, EJ mot andra tillverkares kulörkartor. Kunden rekommenderas att först beställa ett kulörprov för att undvika missnöje med kulören.

OBS! På www.nordenpaint.se anges det tydligt om en kulör är EJ lämplig för utomhusbruk, eller om en kulör har sämre täckning än andra. Om kunden ändå väljer en sådan kulör avsäger sig NordenPaint allt ansvar för slutresultatet.

Kontakta vår kundtjänst om du är missnöjd med varor som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Ej utlösta paket / Ej hemma vid hemleverans

Uthämtning hos ombud:  Kunden har efter avisering 14 dagar på sig att hämta ut försändelsen. För ej utlösta paket debiteras 350 kr inklusive moms för att täcka NordenPaints omkostnader.

Kunden ej hemma vid hemleverans:  Transportören kommer att försöka upp till två gånger att leverera kundens försändelse. Efter andra försöket debiteras kunden 350 kr för att täcka NordenPaints omkostnader.

Om du vet att du inte kommer att vara hemma vid en viss tid, uppmanar vi dig att meddela NordenPaint så vi kan försöka kontakta transportören.

Skada vid leverans

Kontrollera att ytteremballaget är i oskadat skick vi leverans. Anmäl synliga skador direkt till chauffören eller hos ombudet vid mottagandet/uthämtningen. Om kunden upptäcker en skada först efter att ytteremballaget öppnats måste skadan anmälas till NordenPaints kundservice inom tre dagar för att NordenPaint ska kunna reklamera skadan hos transportören och omgående skicka ersättningsprodukter, utan extra kostnad. Ta en bild på skadorna och spara ytteremballaget och adresslappen.

Falskbeställningar

NordenPaint polisanmäler alla falskbeställningar, samt beställningar gjorda med stulna kontokortsnummer.

Personuppgifter

Vid beställning hos NordenPaint lagras personuppgifter för att möjliggöra kontakt samt för att kunna leverera beställda produkter. NordenPaint lämnar inte, under några omständigheter, ut personuppgifter till tredje part. Kund har enligt Personuppgiftslagen (PUL) rätt att få ut den information som NordenPaint har registrerat. Om informationen är felaktig eller ofullständig kan kunden begära att den rättas eller tas bort. Kontakta då NordenPaints kundservice, kundservice@nordenpaint.se.

Väljer en person att skriva in sig på NordenPaints mejllista så skickar NordenPaint inspiration, nyheter, produktinformation och erbjudanden. Prenumerationen kan alltid avbrytas kostnadsfritt. Uppsägning av prenumeration kan göras i mejlet från NordenPaint, här, eller genom att skriva till NordenPaint på kundservice@nordenpaint.se.